کالای خطرناک در بار هوایی

کالای خطرناک به چه چیزی گفته می‌شود؟ آیا می‌دانید برای استفاده از حمل و نقل هوایی نیاز به رعایت اصول بسته بندی دارید؟ آیا می‌دانید که شما اجازه ندارید هر…

ادامه مطلب

فریت و کارگو چیست؟

فریت و کارگو کلماتی با معنی مشابه اما مفهومی متفاوت موضوع بار در حمل و نقل هوایی به دو دسته کلی فریت و کارگو تقسیم می‌شود. اغلب افرادی که با…

ادامه مطلب

حمل و نقل هوایی

از حمل و نقل هوایی چه می‌دانید؟ تصویری که اغلب افراد از موضوع حمل و نقل هوایی دارند تنها محدود به جا‌به‌جایی مسافر توسط هواپیما است. اما هواپیماها کاربرد دیگری…

ادامه مطلب
بستن منو